Omistajakorvaukset 2019 maksettiin

Vuoden 2019 omistajakorvaukset on maksettu osakaskunnille ja yksityisille vedenomistajille marraskuussa. Jako oli samanlainen kuin huhtikuussa maksetuissa vuoden 2018 omistajakorvauksissa. Kolme tuhatta euroa pienemmän kokonaissumman vuoksi omistajakorvaukset olivat pienemmän kuin vuoden 2018 omistajakorvausten jaossa. Alle 50 euron summat jäävät kalastuslain nojalla kalatalousalueelle kalavarojen hoitoon käytettäväksi. Tämän vuoksi omistajakorvauksia jaettiin vain yli sadan hehtaarin vesialueille. Omistajakorvauksia ei myöskään makseta niille vesialueen omistajille, […]

Yleiskokous pidettiin 30.9.2020

Vallitsevan tilanteen vuoksi lykkääntynyt yleinen kokous pidettiin 30. syyskuuta 2020 Haminan kirjastossa. Kokouksessa käsiteltiin lakisääteiset asiat, kuten tilinpäätös 2019, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, talousarvio vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021. Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin uusille kausille ja keskusteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Vuoden 2019 omistajakorvaukset päätettiin jakaa samalla tavalla kuin vuoden 2018 omistajakorvaukset.

Kalanistutuksia

Summanjoen suulle istutettiin Isojoen kantaa olevia meritaimenia 14. toukokuuta 2020. Summankylän osakaskunta on tilannut monena vuonna Summanjoelle kaksivuotiaita meritaimenia Etelä-Suomen Merikalastajain liitolta.   Aiemmin keväällä on istutettu yksivuotiaita meritaimenia Vaalimaanjokeen ja Vehkajokeen. Nämä ELY-keskuksen kotoutusprojektin poikaset ovat Mustajoen kantaa, jota ELY-keskus on kotouttanut vuodesta 2016 Kaakkois-Suomen jokiin. Mustajoki on maantieteellisesti lähin alkuperäinen meritaimen kanta, joka on viljelyssä. Virojoen sivuhaarassa elävä […]

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Haminan-Virolahden käyttö- ja hoitosuunnitelma on työn alla ja sitä laatii kalatalousalueen toiminnanjohtaja Etelä-Suomen Merikalastajain liitto. Suunnitelman työstämistä ohjaa kalatalousalueen hallitus. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisessa käytetään apuna Luonnonvarakeskuksen tekemiä luonnoksia rungosta ja Porvoon-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnosta. Suunnitelmassa otetaan huomioon kansalliset strategiat ja eri lajeille luodut kannanhoitosuunnitelmat. Vedenomistajien ja osakaskuntien lisäksi on tarkoitus kuulla myös paikallisia, ammatti- ja vapaa-ajankalastajia ja […]