Yleinen
Kalanistutuksia

Kalanistutuksia

Summanjoen suulle istutettiin Isojoen kantaa olevia meritaimenia 14. toukokuuta 2020. Summankylän osakaskunta on tilannut monena vuonna Summanjoelle kaksivuotiaita meritaimenia Etelä-Suomen Merikalastajain liitolta.

 

Aiemmin keväällä on istutettu yksivuotiaita meritaimenia Vaalimaanjokeen ja Vehkajokeen. Nämä ELY-keskuksen kotoutusprojektin poikaset ovat Mustajoen kantaa, jota ELY-keskus on kotouttanut vuodesta 2016 Kaakkois-Suomen jokiin. Mustajoki on maantieteellisesti lähin alkuperäinen meritaimen kanta, joka on viljelyssä. Virojoen sivuhaarassa elävä Saarasjärvenojan meritaimen on alkuperäinen kanta ja sinne ei mustajokista meritaimen istuteta.

 

Vastakuoriutuneita siianpoikasia istutettiin Haminan ja Virolahden merialueille keväällä 2020 reilut miljoona kappaletta. Siianpoikaset ovat Kymijoen kantaa ja ne haudottiin talvenaikana. Kymijoella syksyllä siian emokalapyynnissä hankittu mäti haudottiin Kantturakosken hautomolla Virolahdella, mutta myös Vääräniemen viljelyssä olevan Kymijoen emokalaston mädistä haudottuja siianpoikasia istutettiin alueelle. Kantturakosken hautomolla siianpoikaset kuoriutuivat ennätysaikaisin ja istutukset aloitettiin jo 8. huhtikuuta.