Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Haminan-Virolahden käyttö- ja hoitosuunnitelma on työn alla ja sitä laatii kalatalousalueen toiminnanjohtaja Etelä-Suomen Merikalastajain liitto. Suunnitelman työstämistä ohjaa kalatalousalueen hallitus.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisessa käytetään apuna Luonnonvarakeskuksen tekemiä luonnoksia rungosta ja Porvoon-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnosta. Suunnitelmassa otetaan huomioon kansalliset strategiat ja eri lajeille luodut kannanhoitosuunnitelmat. Vedenomistajien ja osakaskuntien lisäksi on tarkoitus kuulla myös paikallisia, ammatti- ja vapaa-ajankalastajia ja muita eturyhmiä sekä alan järjestöjä. Luonnoksia on tarkoitus esittää myös Vesienhoidon yhteistyöryhmälle ja ELY-keskukselle ennen varsinaista hyväksyttämistä.