KALASTUKSENVALVOJIEN KOULUTUS 5.9.2023 KOTKASSA

 
Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus järjestää yhdessä Kalatalouden Keskusliiton kanssa kalastuksenvalvojien koulutus- ja koetilaisuuden tiistaina 5.9.2023 klo 9-15 Kotkassa, Kumppanuustalo Viikarissa. Koulutus on ilmainen, mutta ELY-keskuksen koe maksaa 55 €. Kouluttajina toimivat järjestöasiantuntija Mikko Malin ja lakimies Rasmus Åkerblom Kalatalouden keskusliitosta (KKL).

Koulutusosion sisältö
8:45-9:00 Aamukahvit kokoustiloissa
9:00-9:15 Kalastuksenvalvojan kelpoisuusvaatimukset ja hyväksymismenettely (Mikko)
9:15-10:00 Kalastuksenvalvojan toimivalta (Rasmus)
10:00-10:45 Kalastusta koskeva lainsäädäntö (Mikko)
10:45-11:00 Asiakaspalvelutaidot (Mikko)
11:00-11:45 LOUNASTAUKO (omakustanteinen)
11:45-12:10 Kalastusrikokset ja niiden seuraamukset (Rasmus)
12:10-12:30 Hallintolainsäädäntö (Rasmus)
12:30-12:45 Yhteistoiminta viranomaisten kanssa (Mikko)
12:45-13:00 Turvallisuus vesillä ja jäällä (Mikko)
13:00-13:30 Kahvitukset ja tenttiosioon ilmoittautumiset

Koetilaisuus
13:30-14:30 Kalastuksenvalvojan koe, Varsinais-Suomen ELY-keskus
14:30 Tilaisuus päättyy

Kokeeseen voi osallistua osallistumatta koulutukseen, mutta kokeeseen tulee kuitenkin ilmoittautua. ELY–keskus laskuttaa kokeeseen osallistuneita 55 € (sis. alv 24 %, osallistumismaksu 22 €, hyväksymis-/hylkäämispäätös 22 € ja valvojakortti/tunnus 11 €) jälkikäteen. Kalastuksenvalvontakortin passikuva toimitetaan ELY–keskukselle sähköisesti (suositus) kortin laskutustietojen yhteydessä tai sen voi toimittaa tentin yhteydessä irtonaisena kuvana. Kokeeseen osallistuvien on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Oppimateriaalia
Kalastuslaki
Kalastusasetus
Kurssille osallistuvan kannattaa harkita myös kalastuksenvalvojan käsikirjan hankkimista.

Ilmoittaudu koulutukseen 3.9.2023 mennessä osoitteeseen toimisto@merikala.fi tai puhelimitse 050 5564 900.

Koulutukseen on saatu rahoitusta Maa– ja metsätalousministeriöltä kalastonhoitomaksuvaroista.