TIEDOKSI: Kalastusrajoitusalue Summanjoessa ja sen suualueella

Summankylän osakaskunta on hakenut kaiken kalastuksen kieltämistä lukuun ottamatta onkimista ja katiskakalastusta osassa Summanjokea ja sen suualueella Suomenlahdessa. Rajoitusta haettiin ajankohdalle 15.5.-30.6. vuosille 2023-2032.

Hakemusta perusteltiin seuraavasti: Summanjokisuun ja Summanlahden alue on erittäin tärkeää kuhan lisääntymisaluetta ja se on yksi tärkeimmistä Haminan-Virolahden kalatalousalueen kuhan lisääntymisalueista. Asia todentuu myös VELMU-aineiston (vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuusohjelma) perusteella. Kuha nousee Summanjoen Alakoskeen asti. Koko jokisuiston alueella esiintyy kuhaa lähes koko vuoden ajan. Yleiskalastusoikeuksilla tapahtuva kalastus on jokisuistossa ja itse joessa huomattavaa ja kohdistuu nimenomaan kuhaan ja osin myös ahveneen ja haukeen. Koska kalastuspaine etenkin kuhan lisääntymisaikana on suurinta yleiskalastusoikeuksilla ja samanaikaisesti vesialueen omistajana toimiva Summankylän osakaskunta on kieltänyt kalastuksen lukuun ottamatta ongintaa ja katiskaa, tulisi saada vuosittainen yleiskalastuskielto kuhan lisääntymisen turvaamiseksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskus päätyi seuraavaan ratkaisuun:

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kieltää kartan 1 mukaisella alueella Summanjoessa ja sen suualueella Suomenlahdessa kaiken kalastuksen lukuun ottamatta kalastuslain 4 §:n mukaista ongintaa ja kalastusta katiskalla. Rajoitus on voimassa vuosina 2023-2027 ajankohdalla 15.5.-15.6.

Päätös voidaan kumota kokonaan tai osittain tai sitä voidaan muuttaa, mikäli se poikkeaa Haminan-Virolahden kalatalousalueen valmisteilla olevan käyttö- ja hoitosuunnitelman linjauksista.

Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa tästä:
VARELY-997-2023 kalastusrajoitus Summanjoen suualue