KUULUTUS pöytäkirjan esillä olosta

KUULUTUS

Haminan-Virolahden kalatalousalue ilmoittaa, että 3.5.2023 pidetty yleiskokous on päättänyt sääntömääräisistä asioista. Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla osoitteessa https://haminanvirolahdenkalatalousalue.fi/hallinto/ 15.5.-18.6.2023 välisen ajan.

Se, jota asia koskee, voi jättää kalatalousalueelle oikaisuvaatimuksen, josta ilmenee esittäjän yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 15.5.2023 yllä mainitulla verkkosivulla ja Haminan sekä Virolahden ilmoitustauluilla, ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Petri Päivärinta
petri.paivarinta@merikala.fi
puh. 0500 253 261 (arkisin klo 9-15)

15.5.2023 Haminan-Virolahden kalatalousalueen hallitus