Yleinen
Kiinnostava hanke: Uittimensalmen kunnostus

Kiinnostava hanke: Uittimensalmen kunnostus

Haminan-Virolahden kalatalousalueella sijaitsevat Salmin ja Neuvottoman osakaskunnat ovat tarttuneet yhteistyössä toimeen ja toteuttavat ennallistamishanketta, jossa on tarkoituksena palauttaa luonnonolosuhteet Uittimensalmeen, joka on nykyisin täysin umpeenkasvanutta ruovikkoa. Hankkeella halutaan parantaa alueen runsaan lintu- ja hyönteiskannan elinolosuhteita sekä lisätä kalojen kutualueita. Lue lisää hienosta hankkeesta täältä.

Artikkelin kuva: Petri Päivärinta